Sportsjournalisternes Golf Klub

Golfens sande værdier.

Nogle begivenheder i den netop overståede sæson har givet anledning til drøftelser i bestyrelsen om udviklingen i vores forening og den sammenhæng, vi indgår i i den danske golfverden.

Vores medlemstal er i de seneste år steget ganske betydeligt - og det er absolut glædeligt. Jo flere journalister, der spiller golf, des større chance for, at golfen bliver seriøst beskrevet i medierne. Men den stærkt stigende tilgang har også betydet, at en pæn del af medlemmerne er relativt nye golfspillere, som engang imellem står lidt undrende og måske uforstående, når snakken falder på Golfens Sande Værdier.

Ingen af vores medlemmer er formentlig i tvivl om de særlige værdier, selve golfspillet rummer. Men med i billedet hører også nogle værdier uden om det egentlige golfspil. Bestyrelsens diskussion drejede sig om hele værdisættet.

Men inden vi bliver mere konkrete, er det måske relevant ganske kort at genopfriske vor fælles hukommelse omkring dannelsen af vores forening. Sportsjournalisternes Golf Klub blev etableret, fordi nogle fremsynede mennesker i DGU's bestyrelse - med bogtrykker Jens Kampmann i spidsen - i slutningen af tresserne erkendte, at ingen journalister i landet havde relevant viden om, hvilke kvaliteter golfspillet indeholder. Det betød, at enhver omtale af golf i medierne blev forkert eller misvisende. Derfor indbød disse bestyrelsesmedlemmer interesserede sportsjournalister til et informationsmøde om sporten samt en prøvetur på golfbanen. Og det tog ikke mange minutter, før alle var solgt, og vi dannede SGK.

Vores klub blev dannet med flere formål. Et hovedformål var at øge kendskabet til golf i den danske befolkning. Og det var ikke altid en dans på roser eller politisk korrekt op gennem halvfjerdserne og det meste af firserne. Vi fik - i samarbejde med DGU - indstiftet Den Gyldne Golfbold, og vi fik etableret vores landsdækkende juniorturnering, som i dag gennemføres med en væsentlig administrativ bistand fra DGU. Det er et par væsentlige grunde til, at vi fortsat har en stor interesse i at være på god fod med Dansk Golf Union - noget som enkelte af vores medlemmer tilsyneladende sommetider glemmer. Vi har ingen interesse i at være på kant med DGU.

Men med golfens eksplosive udvikling herhjemme er det blevet en kendsgerning, at vores rolle som egentlige propagandister for golfsporten er udspillet. Golfen kan i dag selv. Vi er ikke længere nødvendige for DGU, og det kan man beklage eller hilse velkommen - men det er en realitet.

Denne udvikling har som konsekvens, at vores forening i dag kun i mindre omfang adskiller sig fra andre sammenslutninger af golfspillende fagfæller. Vi er ikke længere en særligt privilegeret skare, som kender alle klubbestyrelser, som omvendt kender alle medlemmer. Vi kan derfor ikke længere regne med uden videre at blive inviteret til at spille vores matcher kvit og frit på hvilke baner, vi måtte ønske. I dag skal vi i langt højere grad argumentere for at få adgang til de forskellige baner - og kun meget få steder slipper vi for at betale greenfees. Sådan er dét, og det har vi vænnet os til.

Og så tilbage til Golfens Sande Værdier og bestyrelsens diskussion. Hvis vi fortsat skal være velkomne rundt omkring i de danske golfklubber, er det nødvendigt, at vi i særlig grad lever op til disse værdier - både på banen og udenfor. Og det vil i mange tilfælde sige "gammeldags" værdier, som mange nye golfspillere måske ikke er så bevidste om.

Helt overordnet gælder eksempelvis, at det i vores forening ikke bare handler om at ankomme ti minutter før start, skynde sig at betale, haste ud på golfbanen og fræse igennem sin runde - og så (hvis man ikke mener at være i præmierækken) lynhurtigt af sted igen, måske oven i købet uden at melde fra til frokosten.

Selvfølgelig har vi fuld forståelse for medlemmer, som skal skynde sig på arbejde efter mat-cherne. Men vores forening handler i høj grad også om at give sig tid til at hilse på hinanden, snakke sammen, hjælpe hinanden - kort sagt interessere sig en smule for andet end lige sit eget golfspil, hvor interessant dette end måtte være.

Når vi er gæster på fremmede baner - og det er vi jo hver gang! - gælder det også om at stikke fingeren i jorden og fornemme, hvilke værdier netop dén klub lægger vægt på. Det kan eksempelvis være, at man ikke finder det i orden, at spillere, der måtte have en dårlig dag, skælder og smælder, kaster med køller eller andet løsøre eller på andre udsøgte måder generer med- og modspillere. Dette gælder uden tvivl også i Sverige.

De fleste klubber hylder værdier som f.eks. at lægge tørv på plads og rette nedslagsmærker op, ikke vade ind i restauranten med pigsko på fødderne og kasket på hovedet (eller i stinkende strømpesokker, fordi man ikke gider skifte til almindeligt fodtøj!). Mange lægger også vægt på, at man tager hensyn til en hårdt arbejdende restauratør, der har anstrengt sig for at lave et godt måltid til os, så man i det mindste melder fra, hvis man alligevel ikke ønsker at spise med, og ikke lader ham stå tilbage med store mængder hjemmelavet dessert, fordi man ikke gider være til stede længere, så snart præmieoverrækkelsen er overstået.

Når vi kikser på bare enkelte af disse områder, kan I være sikre på, at der bliver snakket om det ude i klubberne, når vi er gået - og det kan være medvirkende til, at banen året efter måske desværre er optaget, hvis vi ønsker at vende tilbage.

Selvfølgelig er vi da fuldt klar over, at vi i vores forening stadig i vældig høj grad er i stand til at leve op til Golfens Sande Værdier både på og uden for banen. Men samtidig har vi som nævnt observeret en række situationer, som har fået os til at udsende dette lille stykke prosa sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling.

Vi håber, det vil blive modtaget i den ånd, det er ment!

Oktober 2006

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Golfens sande værdier (.doc)

SNYDERI

En del nye golfspillere - som måske kommer fra fod- eller håndbold, hvor normen efterhånden er, at alle brud på regler hyldes, så længe dommeren ikke opdager dem - kan have lidt svært ved at forstå (og acceptere!) golfens særlige ånd, tone og regler. Og kan have svært ved ikke at falde for de fristelser, der ligger i dén fundamentale kendsgerning, at man i golf er sin egen dommer.

Derfor hører man flere og flere beretninger om snyderi i golfen. Med den eksplosive udvikling in mente er det kun naturligt og forventeligt.

I Sportsjournalisternes Golf Klub ønsker vi at dyrke vores sport efter både skrevne og uskrevne regler. Og vi ønsker under ingen omstændigheder at acceptere eller tolerere nogen form for snyd.

For at snyd kan dokumenteres - eller blot sandsynliggøres - er det nødvendigt, at alle markører er opmærksomme på, om "deres" spiller lever op til golfspillets gældende regler. Og opdager de uregelmæssigheder, er det markørernes pligt øjeblikkeligt at påtale det og i givet fald nægte at underskrive spillerens scorekort.

Konstaterer en markør snyd hos "sin" spiller, uden at reagere, er han selv hjemfalden til samme sanktioner som spilleren.

Også andre spillere, som observerer uregelmæssigheder - men ikke er officiel markør for pågældende spiller - bør påtale, hvad han har observeret både over for spiller og dennes markør.

Hvis ingen vil påtale snyderi, kommer vi det aldrig til livs. Hvisken i krogene er ikke nok!

August 2010

Bestyrelsen

Seneste nyheder

Hans Grønfeldt er afgået ved døden

En af monopolets helte, Hans Grønfeldt, sov stille ind natten til søndag efter længere tids sygdom. Han blev 85 år. Hans Grønfeld…

læs mere ...

Nicolai Højgaard modtager Den Gyldne Golfbold

læs mere ...

Invitation: Kom til overrækkelsen af den fornemste hæder i dansk golf

Pressen inviteres hermed til overrækkelsen af Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold 2023. Overrækkelsen finder sted mandag den 18…

læs mere ...

Galleri