Sportsjournalisternes Golf Klub

Om Sportsjournalisternes Golf Klub.

Vedtægter for Sportsjournalisternes Golf Klub (.pdf)

Baggrund

Midt i 1960erne var golfsporten i Danmark så absolut for de få. Landet havde i 1965 totalt 15 golfbaner med tilsammen 3.200 medlemmer.

Kun i yderst sjældne tilfælde blev sporten positivt omtalt i medierne.

Positiv omtale fandt sted, når et par professionelle verdensstjerner kom til København for at spille med i den årlige Copenhagen Cup, som dengang var en international, professionel golfturnering, man regnede med.

Positiv omtale fandt som regel også sted, når endnu en verdensstjerne af og til undervejs til en turnering i England stoppede op i København og gav opvisning for de få indviede.

Og endelig kunne positiv omtale sporadisk finde sted, når der f.eks. blev spillet om de danske mesterskaber - men da ofte uden den nødvendige indsigt fra mediernes side.

Negativ omtale var der derimod nok af. Den kom med usvigelig sikkerhed hver gang, der dukkede planer op om at anlægge en ny golfbane. Forskellige grupper i samfundet lavede ligefrem kampagner mod golfklubberne - af og til krydret med groft hærværk mod banerne.

Golf-modstandernes synspunkter havde væsentligt lettere ved at finde spalteplads end tilhængernes. Kun meget få journalister anede nemlig overhovedet noget om golfsporten gene¬relt eller om golfens specielle positive elementer for miljø, sundhed mv. Golfen var jo for de rige og blev derfor pr. rygmarv kanøflet!

Visioner

På dette tidspunkt indså nogle visionære medlemmer af Dansk Golf Unions ledelse, at navnlig golfens fritids- og sundhedsaspekter kunne blive meget positive elementer i velfærdsstaten Danmarks udvikling, og at det ville være en god idé at forsøge at styre udviklingen frem for at lade udviklingen styre golfsporten.

Disse golfledere fandt hurtigt ud af, at skulle de overhovedet gøre sig håb om en ekspansiv, positiv fremtid for golfsporten i Danmark, måtte de i gang med et stykke informationsarbejde over for den brede offentlighed.

Og for at dette kunne realiseres, var det nødvendigt at få nogle journalister til at forstå, hvad golf var, og hvilke muligheder sporten havde at tilbyde det danske samfund.

Klubbens start

Derfor kontaktede de i 1967 nogle af de mest kendte sportsjournalister for at fortælle dem om golfsportens velsignelser og lade dem selv prøve at svinge en kølle.

Journalisterne blev omgående bidt, og de erkendte hurtigt, at golfspillet stillede lige så store krav til sine udøvere, som de sportsgrene journalisterne ofte selv havde dyrket på eliteplan - og at der i selve golfens væsen var noget, der ikke kunne undgå at falde i danskernes smag. Golfen ville blive et hit frem mod år 2000.

Hurtigt indså journalisterne, at golfen var perfekt som sport for mennesker, der - som journalisterne selv - arbejder i alle weekends og har fri på hverdage. Stærkt opmuntret dannede de derfor i 1967 Sportsjournalisternes Golf Klub.

Som medlemmer kan optages medlemmer af Danske Sportsjournalister, Dansk Journalistforbund, samt ansøgere, som kan dokumentere at de udfører journalistisk arbejde, herunder ekspertkommentatorer. Endvidere kræves det at man er medlem af en dansk golfklub under DGU og kan dokumentere et handicap på 31,5 eller lavere. I 2015 var medlemstallet på knap 70.

Klubbens formål

Fra starten blev klubben organiseret som en egentlig forening med vedtægter og det hele. Formålsparagraffen lyder i dag:

  1. At udbrede kendskabet til golfspillet i Danmark.
  2. At stimulere ungdommens interesse for golfspillet.
  3. Årligt at uddele "Den Gyldne Golfbold" til årets danske golfspiller. Uddelingen sker ved et arrangement i samarbejde med Dansk Golf Union.
  4. At samle kolleger om golfspillet ved interne turneringer, rejser og faglige arrangementer.

På denne baggrund har Sportsjournalisternes Golf Klub fungeret siden starten.

Dagligdagen

I praksis er målsætningen bl.a. blevet udmøntet i:

  • Et stadigt stigende antal artikler, radio- og tv-udsendelser om alle aspekter af golfen, både som sport og som livsform.
  • Beskrivelser af nye aktiviteter inden for dansk golf og støtte til Dansk Golf Unions principielle synspunkt om, at enhver dansker skal have mulighed for at vælge golf som sin sport.
  • Etablering i 1973 af sportsjournalisternes landsomfattende juniorturnering, hvor vinderholdet hvert år bliver sendt til Storbritannien for at spille mod en britisk klub samt overvære The Open. Mange af de største danske golfnavne fik deres første internationale erfaringer på disse rejser.
  • Årlige uddelinger af "Den Gyldne Golfbold", som også er gået til en lang række af de spillere, der startede deres karrierer med fornemme præstationer i sportsjournalisternes juniorturnering.
  • En række årlige interne journalistmatcher rundt om i landet bl.a. med det formål at lære nye baner at kende samt at skabe personlige kontakter til golfklubbernes ledelser, så senere eventuelle arbejdsmæssige kontakter kan lettes.

Hvert år afholdes et internt Danmarksmesterskab og en landskamp mod svenske journalister. Desuden stiller SGK op i internationale mesterskaber for golfspillende journalister.

Medlemmerne af Sportsjournalisternes Golf Klub betaler ved indmeldelsen et indskud og herefter er det valgfrit om man ønsker at betale et årligt kontingent og spille til normal matchfee eller uden kontingent og med forhøjet matchfee. Pengene bruges - sammen med bidrag fra sponsorer - bl.a. til afholdelse af den årlige juniorturnering med den indbyggede rejse til Storbritannien for vinderholdet.

Ajourført april 2023.

Sportsjournalisternes Golf Klub
Bestyrelsen

Seneste nyheder

Hans Grønfeldt er afgået ved døden

En af monopolets helte, Hans Grønfeldt, sov stille ind natten til søndag efter længere tids sygdom. Han blev 85 år. Hans Grønfeld…

læs mere ...

Nicolai Højgaard modtager Den Gyldne Golfbold

læs mere ...

Invitation: Kom til overrækkelsen af den fornemste hæder i dansk golf

Pressen inviteres hermed til overrækkelsen af Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold 2023. Overrækkelsen finder sted mandag den 18…

læs mere ...

Galleri