Sportsjournalisternes Golf Klub

Invitation Generalforsamling 2020 - med opvarmning.

Endelig er foråret kommet, og sammen med udrulningen af vaccinerne og stabile smittetal er det nu blevet muligt for os at afholde generalforsamlingen for 2020.

Således inviteres her til den udsatte generalforsamling, tirsdag den 1. juni klokken 19:00 i Greve Golfklub.

Årstiden taget i betragtning har vi denne gang valgt at afholde generalforsamlingen i en golfklub, og der vil for alle, der ønsker det, blive mulighed for at mødes til en runde golf forud for generalforsamlingen.

Opvarmning til GF

Med udgangspunkt i det talrige fremmøde til begge årets første matcher har bestyrelsen besluttet at gøre denne Opvarmning til GF-match officiel og dermed lade den tælle med på ranglisten. Vi håber naturligvis at dette ikke blot vil motivere mange af Jer til at spille med men også at deltage i den efterfølgende generalforsamling, som dermed står til at nå et rekordstort deltagerantal.

Matchen har løbende start fra kl. 13:00 - og koster 200,- for type A- respektive 350,- for type B-medlemmer.

Prisen for deltagelse i generalforsamlingen er 250,- per person uanset medlemstype. På aftenen serveres et nærende måltid mad med dessert og kaffe, samt et tilhørende udbud af drikkevarer. Forud for og under selve mødet er drikkevarer for egen regning.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent *
 5. Forslag fra bestyrelsen **
 6. Forslag fra medlemmer ***
 7. Valg til bestyrelsen (på valg er: Allan Nielsen, Steen Bruun Rasmussen og Søren Tidmand. Alle er villige til genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

* Forudsat at de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer vedtages, er det værd at bemærke, at kontingentet denne gang skal fastsættes for både 2021-sæsonen og 2022-sæsonen. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for 2021 og 2022 for type A-medlemmer og for type B-medlemmer holdes uændret: 600 kroner årligt for type A og 100 kroner for type B.

** Bestyrelsen foreslår, at uddelingen af Den Gyldne Golfbold frigøres fra generalforsamlingen og i stedet afgøres ved en mailafstemningen blandt medlemmerne hvert år i december måned.

Således foreslås en ændring af vedtægternes §4 stk. 3. I dag hedder paragraffen:

Bestyrelsen foretager til generalforsamlingen indstilling af modtageren til "Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold".

Bestyrelsen forslår, at denne paragraf ændres til:

Bestyrelsen foretager hvert år indstilling af modtageren til "Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold". 

--- o0o ---

Bestyrelsen foreslår endvidere, at der ændres i vedtægternes §5, der i dag hedder:

Generalforsamlingen afgør tildelingen af "Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold". Ved eventuel uenighed afgøres tildelingen efter følgende afstemningsprincip:

a. Ved to kandidater vinder den kandidat, der får flest stemmer.

b. Ved tre eller flere kandidater vinder den kandidat, som ved første afstemning opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

c. Opnås et sådant flertal ikke, gennemføres efter reglen i pkt. a en anden afstemningsrunde mellem de to kandidater, som i første runde fik flest stemmer.

Bestyrelsen foreslår, at paragraffen ændres til:

Tildelingen af "Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold" afgøres hvert år i december måned ved en mailafstemning blandt foreningens medlemmer. Ved eventuel uenighed afgøres tildelingen efter følgende afstemningsprincip:

a. Ved to kandidater vinder den kandidat, der får flest stemmer.

b. Ved tre eller flere kandidater vinder den kandidat, som ved første afstemning opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

c. Opnås et sådant flertal ikke, gennemføres efter reglen i pkt. a en anden afstemningsrunde mellem de to kandidater, som i første runde fik flest stemmer.

--- o0o ---

Ligeledes forslår bestyrelsen, at vedtægternes §5 stk. 1 ændres. I dag hedder paragraffen:

SGK holder ordinær generalforsamling hvert år i november, december eller januar

Bestyrelsen foreslår, at den ændres til:

SGK holder ordinær generalforsamling hvert år i april, maj eller juni måned.

--- o0o ---

Under forudsætning af, at de ovennævnte vedtægtsændringer bliver vedtaget, forslår bestyrelsen endnu en vedtægtsændring, nemlig af §5 stk 4., som i dag hedder:

Generalforsamlingen fastsætter næste års indskud og kontingent. SGK’s regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.

Til:

Generalforsamlingen fastsætter næste års indskud og kontingent. SGK’s regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

--- o0o ---

*** Bemærk at forslag fra medlemmerne jvf. foreningens vedtægter, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen, deadline for fremsendelse af forslag er således mandag den 24. maj.

Bestyrelsen opfordrer igen i år til at medlemmerne kommer med idéer og forslag til foreningens virke og fremtid. Send gerne dine tanker til:

bestyrelsen@sportsjournalisternesgolfklub.dk

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen og golf skal ske på hjemmesiden inden tirsdag den 25. maj ved midnat! Vær opmærksom på at tilmeldingen foregår via to separate links - og kræver således to tilmeldinger og to betalinger, såfremt man ønsker at deltage i hele dagens program:

Tilmelding til Opvarmning til GF (match)

Tilmelding til Generalforsamling 2020

OBS – for at deltage i selve generalforsamlingen kræves et gyldigt coronapas. Det vil sige, at man skal kunne bevise, at man er færdigvaccineret, tidligere smittet eller kunne fremvise en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel !!!

Vel mødt til generalforsamlingen – og evt. til golf samme dag.

På bestyrelsens vegne
Michael Lermark
Formand SGK

torsdag 13. maj 2021

Flere nyheder.

 • DGU Friendly Øst - spil årets EM-bane

  I samarbejde med Dansk Golf Union kan vi nu invitere til DGU Friendly Øst 2021. Vi spiller på den glimrende b…

 • 4 point svarede til en gedigen øretæve i Generationsmatchen

  2 point afgjorde sidste år Generationsmatchen i Hillerød. Ved årets Generationsmatch i fuldstændigt fortrylle…

 • Referat fra generalforsamling 2020

  Hermed udsendes referat fra generalforsamlingen 2020, som grundet Corona-restriktioner først blev afholdt d. 1…

 • En ny tradition, en ny virkelighed og en besynderlig konsekvens

  Det er (indsæt bandeord efter egen smag) et underligt spil, det der golf! Nåh, den vanvittige konsekvens, som…

 • En ganske almindelig match med et krydderi

  Det er jo bare en match som de fleste, men der er et lille krydderi, når det handler om Generationsmatchen på …

 • Den Gyldne Golfbold 2020 til Emily Pedersen

 • Golfens fornemste hæder uddeles 2. pinsedag

  Pressen inviteres hermed til at dække overrækkelsen af Den Gyldne Golfbold for 2020. Overrækkelsen finder ste…

 • Skridttælleren får altid travlt på Ledreborgs storslåede anlæg

  En særdeles velspillende del af vores firebold havde hørt fra en, der kender en vidende mand, at Ledreborg Pal…

 • Golf uden grisefest

  Grisefester på Gran Canaria er efterhånden en saga blot. Til gengæld kan man nærmest fodre svin med gode golfb…

Galleri